CÁC TRẠM PHỤC VỤ NÔNG DÂN HUYỆN SƠN HÒA

5/5
Trạm thị trấn Củng Sơn (FSS01)
    Địa chỉ: Đường Trần Phú, Khu phố Tây Hòa, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Suối Bạc (FSS02)
    Địa chỉ: Quốc lộ 25, Thôn Phú Hữu, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Eacharang (FSS03)
    Địa chỉ: Quốc lộ 25, Thôn Kiến Thiết, Xã Eacharang, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Sơn Phước (FSS04)
    Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Sơn Hà (FSS05)
    Địa chỉ: Quốc lộ 25, Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Sơn Nguyên (FSS06)
    Địa chỉ: Thôn Nguyên An, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Sơn Hội (FSS08)
    Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Sơn Định (FSS09)
    Địa chỉ: Thông Hòa Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Sơn Long (FSS10)
    Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Sơn Xuân (FSS11)
    Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Suối Trai (FSS22)
    Địa chỉ: Thôn Xây Dựng, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Krongpa (FSS23)
    Địa chỉ: Thôn Buôn Khâm, Xã Krongpa, Huyện Sơn Hòa.
Trạm phục vụ xã Cà Lúi (FSS24)
    Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Thôn Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa.