TRẠM PHỤC VỤ NÔNG DÂN THỊ XÃ SÔNG CẦU

5/5
Trạm phục vụ xã Xuân Thọ (FSS21)
    Địa chỉ: Thôn Triều Sơn Đông, Xã Xuân Thọ, Thị xã Sông Cầu.