Gương Sáng Phú Yên: Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam Nhận Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 2018 cho 22 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018 cho 53 doanh nghiệp.

Trong số 22 doanh nghiệp được tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia có Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, trụ sở tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 22 doanh nghiệp nhận giải, có 9 doanh nghiệp sản xuất lớn, 8 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, 5 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.

Đối với Giải thưởng Chất lượng quốc gia, có 20 doanh nghiệp sản xuất lớn, 21 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, 1 doanh nghiệp dịch vụ lớn, 11 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của đất nước.

NGUYỄN QUANG (Theo https://phuyen78.com)