Thông báo mua dăm gỗ

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đang vận hành Nhà máy luyện đường và Nhà máy điện sinh khối tọa lạc tại đường 24/3, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Chúng tôi đang có nhu cầu mua dăm gỗ nhiên liệu vận hành nhà máy điện sinh khối để xuất điện lên lưới EVN trong thời gian nhà máy đường nghỉ vụ ép mía.

Chúng tôi xin thông báo các doanh nghiệp quan tâm có khả năng cung cấp các loại dăm gỗ nêu trên vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

Điện thoại: 0257 3861613              Fax: 0257 3861616

Địa chỉ email: sales@kcp.vn

Người liên hệ: Ông Đỗ Tấn Nghĩa – số di động 0903504856